Voor ouders

 

Stichting WijWijzer scholen is het schoolbestuur met bevoegd gezag dat toezicht houdt op de aangesloten scholen. Een team van beleidsmedewerkers ondersteunt de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovaties, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, gebouwonderhoud, communicatie en ICT-ontwikkeling.

Onze scholen hebben gezamenlijk een aantal regelingen, protocollen en afspraken vastgesteld.
Jaarlijks verschijnt een stichtingsbreed jaarverslag. 

Afspraken en protocollen

 

Binnenkort vindt u hier meer afspraken en protocollen die voor de school van uw kind(eren) van toepassing zijn. 

Totdat het beleid geactualiseerd is, vindt u deze documenten op de websites van voorheen Jong Leren of voorheen Stopoz (afhankelijk van de school van uw kind)


Externe vertrouwenspersoon
Bernadette Hes-Boots (in-B-tween advies)
mail: bernadettehes@gmail.com
tel: 06 2553 8458

De gegevens van onze Functionaris Gegevensbeheer vindt u op onze pagina over Informatiebeveiliging en privacy.

Inspectierapporten

In het verleden werd iedere basisschool eens per vier jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. Sinds augustus 2017 bezoekt de inspectie de stichting en daarmee ook de scholen. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld en krijgen scholen aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Hierdoor is het mogelijk dat het beeld dat van uw school geschetst wordt niet altijd overeenkomt met de actuele situatie. Alle rapporten vindt u op de website van de inspectie. Daarnaast kent onze school een systeem van kwaliteitsaudits door het bestuur van WijWijzer.