Jaarverslagen


Vanaf de oprichting op 1 maart 2024 brengt Stichting WijWijzer ieder jaar een jaarverslag uit. Hierin geven we een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van het bestuursverslag en de jaarrekening. Ook zijn hierin opgenomen de jaarverslagen van onze Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en een verklaring van de accountant.

Hiermee leggen we verantwoording af over het het gevoerde beleid aan de hand van zowel feiten en cijfers, als de onderbouwing van deze cijfers.

Jaarverslagen van de rechtsvoorgangers van WijWijzer

Jaarverslag Stopoz 2023

Jaarverslag Jong Leren 2023