Taalsmeer


Stichting WijWijzer scholen verzorgt namens de gemeente het onderwijs voor Taalsmeer. Taalsmeer is een voltijd klas voor kinderen van nieuwkomers en wordt verzorgd door IKC Triade in Aalsmeer.

Nieuwkomers
Deze klas is speciaal voor leerlingen met een migratieachtergrond die net in Nederland zijn komen wonen. Deze leerlingen worden een jaar lang 'ondergedompeld' in het Nederlands, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Voltijd programma
Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat onder andere uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast krijgen de kinderen ook rekenen, gymnastiek en zwemles.

In de middag organiseert Taalsmeer activiteiten zodat deze kinderen ook contact met leerlingen van IKC Triade hebben. Iedere leerling krijgt bovendien een buddy, die bij voorkeur ook de moedertaal van de leerling spreekt, ter ondersteuning tijdens dit toch wel spannende jaar. 

Taalklas Aalsmeer
Per augustus 2021 is Taalklas Aalsmeer verder gegaan als Taalsmeer. Tot 2021 verzorgde de Taalklas alleen in de ochtend onderwijs, maar vanaf 2022 dus voor hele dagen en heeft twee groepen. 

Meer informatie: www.taalsmeer.nl