Samenwerkingsverbanden

 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs 
WijWijzer gaat uit van hun talenten en mogelijkheden en onze scholen bieden kinderen uitdagend onderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Hier bereiden medewerkers op scholen van WijWijzer hen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs en helpen zij hen hun plek in de samenleving te vinden. Het speciaal (basis) onderwijs is er voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. 

Sinds 1 augustus 2014 legt de Wet Passend Onderwijs een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat ook de scholen van Jong Leren ervoor verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale (basis)scholen samen in regionale Samenwerkingsverbanden (SWV). In deze samenwerkingsverbanden werken regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. 
 

Stichting WijWijzer scholen heeft scholen in drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:
Financiering extra ondersteuning
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan meer geld worden ingezet voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geef dit dan direct aan. Ook als u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om uw kind een passende onderwijsplek te bieden. Een school onderzoekt de mogelijkheden op de eigen school op basis van het schoolondersteuningsprofiel van de school. Het schoolondersteuningsprofiel vindt op de website van de school van uw voorkeur. 

Ondersteuningsfaciliteiten voor onze leerlingen